Gå til innholdet
cropped_faq-2

Spørsmål og svar om Bjerke Eiendom

Hvordan bestiller jeg TV og internett?

Ta kontakt med NextGenTel på telefon 55106054 og informer om at du har flyttet inn i en Bjerke Eiendom gård. De vil spørre etter H-nummer som er oppgitt i kontrakten. Ruter skal ligge igjen i leiligheten etter forrige leietaker, hvis ikke får du tilsendt ny av NextGenTel. Om du ønsker TV i tillegg til internett vil du også få tilsendt en dekoder.

Hvordan bestiller jeg strøm?

Ring Hafslund for å bestille nettleie på tlf: 21 49 03 00. Øvrig strømleverandør velger du selv.

Hvordan fungerer husleiegaranti gjennom Norwegian Broker?

Husleiegaranti er et alternativ til depositum hvor du betaler en prosentandel av depositumsbeløpet til Norwegian Broker mot at de stiller med garanti for leieforholdet. Eventuelle krav i forbindelse med utflytting varsles først leietaker før det oversendes Norwegian Broker. Norwegian Broker utbetaler direkte til oss, og innkrever deretter leietakeren.

Er dyrehold tillatt?

Nei, dyrehold krever særskilt tillatelse fra utleier.

Jeg har mistet nøklene mine – hva gjør jeg?

Vi har ikke nøkkel til leilighetene, så hvis du ikke har tilgang på ekstranøkkelen din må du kontakte låsesmed for å skifte lås. I Bogstadveien er det systemnøkler også inn til leilighetene, så der må Lås & Nøkkel kontaktes. Ny systemnøkkel til fellesområdene kan kjøpes av oss.

Hva gjør jeg hvis en lyspære har gått?

Skifte av lyspærer er ansett som normalt vedlikeholdsansvar og utføres av leietakeren selv. De aller fleste lyspærer er å finne i vanlig dagligvare.

Hva gjør jeg hvis sikringen har gått?

Sjekk i sikringsskapet. Det kan være overbelastning på en kurs.

Kan jeg male leiligheten min?

Hvis du ønsker å male opp leiligheten i hvitt kan du få maling av oss. Send Bjørn Gunnar en mail på bgw@bjerke-eiendom.no.

Hva skjer hvis man betaler husleien for sent?

Send Madeleine en mail på ms@bjerke-eiendom.no eller kontakt oss via vårt kontaktskjema på hjemmesidene våre.

Kan jeg bytte leilighet internt hos dere?

Vi har flere ulike leiligheter for å passe de fleste behov, så om du ønsker å flytte til en større leilighet eller eventuelt en mindre leilighet er vi fleksible på det – vi setter jo pris på at du trives i våre gårder. Vi prøver imidlertid å unngå bytte mellom relativt like leiligheter da det er mye ekstraarbeid og kostnader tilknyttet det. Vær også obs på at om du har garanti i nåværende leilighet må du kjøpe ny garanti til ny leiekontrakt.

Hvordan får jeg tilbake depositumsbeløpet mitt?

Depositumet fristilles etter endt sluttbefaring. Ved eventuelle krav må disse godkjennes av leietaker. Dette kan gjøres i nettbanken din, eller ved å kontakte henholdsvis Dnb eller Danske Bank. Det er også banken som må kontaktes hvis du ønsker pengene overført på en annen konto.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bo lenger enn 3 år?

Hvis leieforholdet har fungert fint og husleien har blitt betalt i henhold til avtalen, vil du få tilbud om ny leiekontrakt med markedsleie i god tid før din kontrakt utløper. Merk at dersom du har garanti må ny garanti opprettes, og ved depositum kan dette kreves oppjustert for å svare til ny markedsleie.

Er det lov å fremleie leiligheten?

Eventuell fremleie må godkjennes av oss gjennom egen kontrakt. Ta kontakt for ytterligere informasjon og eventuelle spørsmål.

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker vannlekkasje?

Ta kontakt med driftssjef Bjørn Gunnar på tlf 40412896 eller kontakt rørlegger direkte på tlf 99571983
Oppdatert